foto
PALISÁDA
Palisáda tvořená nízkými kůly nepředstavuje opevnění, ale zřejmě jen prvek, který měl oddělovat jednu část sídlištního prostoru od druhé - zde areál sídlištně-hospodářský od areálu duchovně vzdělávacího.