foto
KLEŤ
Kleť, zastřešená stavba s podlahou nad úrovní terénu a se stěnami z proutí, plnila funkci hospodářského objektu, seníku a spižírny.