foto
ZEMNICE
Zemnice s výrazně zahloubenou podlahou, kamennou pecí v rohu a střechou opřenou o zem představuje typické obydlí prostého lidu, především zemědělců. Vystavěna na podkladě nálezu v Uherském Ostrohu-Kvačicích.