foto
KOSTEL
Kostel stojící nad areálem archeoskanzenu, na nejvyšším místě svahu, je přístupný po chodníku vedoucím za hotelem. Jde o hypotetickou konstrukci zřejmě nejstarší kamenné, na maltu zbudované církevní architektury z území České republiky, jejíž místo nálezu se rozkládá v těsné blízkosti stavby a je vyznačeno nízkými kamennými zídkami. Původní kostel byl zbudován již na přelomu 8. a 9. století, a jeho pozůstatky byly vyhlášeny za Národní kulturní památku ČR. Přístup po stezce kolem areálu.