foto
KOVÁRNA
Kovárna, stavba na úrovni terénu s hliněnými stěnami a s rozsáhlou výhní se sopouchem na odvod kouře a splodin, byla výrobním objektem, bez něhož se neobešlo žádné významnější hradisko. Postavena byla na podkladě nálezu ze Starého Města.