foto
NADZEMNÍ STAVENÍ
Nadzemní stavení lehké konstrukce s proutím proplétanými stěnami je určeno pro ustájení odolnějších domácích zvířat, včetně koní a oslů, po dobu zimních měsíců. Bylo postaveno na podkladě nálezu z Pohanska u Břeclavi.