foto
KNÍŽECÍ PALÁC
Knížecí palác kamenná na maltu zbudovaná stavba se střechou z ručně vyráběné pálené střešní krytiny antického charakteru, představuje obydlí významného velmože, možná samotného vládnoucího knížete Velké Moravy. Palác možná plnil i funkci shromažďovací jako místo sněmu starých Moravanů. Byl vystavěn na podkladě nálezu ze Starého Města.