foto
ROTUNDA
Rotunda-baptisterium stavba vznikla na podkladě objevu z Uherského Hradiště -Sadů, tzv. metropolitní výšiny, kde tvořila součást tamního křesťanského areálu. Tento areál je považován za pravděpodobné místo působení byzantské misie (864-867) a za centrum Metodějova moravského arcibiskupství (873-885). Malá rotunda zřejmě nebyla kostelem, ale spíše baptistériem, tedy křtitelnicí. Křest v ní probíhal asi tak, že novokřtěnec klečel v kamenné nádobě a kněz jej za pronášení příslušných formulí poléval vodou.