foto
STAVBA
Dlouhá, dřevěná halová stavba-škola a obydlí významného kněze stavba vznikla na podkladě objevu z Uherského Hradiště - Sadů, tzv. metropolitní výšiny, kde tvořila součást tamního křesťanského areálu. Tento areál je považován za pravděpodobné místo působení byzantské misie (864-867) a za centrum Metodějova moravského arcibiskupství (873-885). Dřevěná halová stavba zřejmě plnila funkci obydlí vysoce postaveného církevního činitele, zřejmě samotného arcibiskupa, a také dalších jedinců, možná jeho druhů, kteří obývali menší cely. Rozsáhlý halový prostor s ohništěm a krbem sloužil pravděpodobně jako místo výuky, tedy škola, o níž se zmiňuje dobový písemný pramen.