foto
NADZEMNÍ DŮM
Nadzemní dům s hrázděnou konstrukcí stěn tvořenou hliněnými nepálenými cihlami a kůly, s otevřeným ohništěm, představuje u Slovanů ojedinělý typ stavby. Ve Starém Městě, kde byly objeveny jeho pozůstatky, tvořil součást kovoliteckého areálu, takže je možné, že byl obýván řemeslníkem cizího původu, možná Germánem.