foto
NADZEMNÍ DŮM
Nadzemní dům se srubovou konstrukcí stěn a s pecí je převažujícím typem obydlí obyvatel hradisek a mocenských center. V podobných domech opatřených maltovými podlahami nebo postavených na kamenných podezdívkách mohly bydlet i rodiny velmožů. Vystavěn je na podkladě nálezu ze Starého Města.