foto
OPEVNĚNÍ
Opevnění - Christinův val - hradba byla zbudována na podkladě nálezů pozůstatků tzv. Christinova valu nalezených na západním okraji Starého Města. Šlo o fortifikaci tzv. skořepinové dřevo-hliněné konstrukce, před níž se ještě nacházel asi 4 m široký a přes 2 m hluboký příkop. Tato konstrukce táhnoucí se v délce 420 m představuje jeden z pěti typů hradebních těles, jimiž byl chráněn velkomoravský Veligrad nacházející je v 9. století na území dnešních měst Staré Město a Uherské Hradiště.